اطلاعیه 4 - لیست مجلات پشتیبان همایش جهت چاپ مقالات
1400/02/16

مجلات دارای ایندکس های معتبر isi,scopus می باشند.

 

در حال بروز رسانی ...

1- International Journal of Future Generation Communication and Networking WOS / ESCI

2- Solid State Technology- Scopus

3- Information Technology In Industry- WOS / ESCI